MUHAMMED HADÎ MUHAMMEDÎ’NİN İMPARATOR 4. PATATES ADLI ESERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 63

Yazarlar

  • Melek Gedik Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Değerler Eğitimi- Çocuk ve Gençlik Edebiyatı- Muhammed Hadî Muhammedî- İmparator 4. Patates

Özet

Değerler eğitimi, çocuğun çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmesi, toplumsallaşması ve yaşama dair farkındalık edinmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı ürünleri bu bağlamda etkin bir rol üstlenmektedir. Nitekim çocuk kitaplarının, çocuğu eğlendirmenin yanı sıra eğitici yönü de mevcuttur. Çocuk kitaplarında yer alan kahramanlar ve olaylar çocuğun, yaşadığı topluma, insana ve doğaya karşı duyarlık kazanmasına ve bilinçlenmesine katkı sunmaktadır. Bu bağlamda İran çocuk ve gençlik edebiyatı yazarlarından Muhammed Hadî Muhammedî tarafından kaleme alınan İmparator 4. Patates adlı eser içerdiği iletiler ve değerler bakımından dikkat çekmektedir. Bitkiler ile haşerelerin savaşını konu edinen romanda çevre kirliliği, çevrenin doğal dengesinin bozulması ve bu durumun bitkiler, hayvanlar ve insanlar için büyük bir tehdit oluşturduğu, gerekli önlemler alınmadığı takdirde ise tüm canlılar için kötü sonuçlar doğuracağı anlatılmaktadır. Romanda, bitki ve hayvanların insana ait özelliklere sahip olması ve insana özgü eylemlerde bulunması gibi olağanüstülüklere rastlanmaktadır. Roman bu yönüyle etkileyici bir anlatım sunmakta ve çocuğun bu karakterler aracılığıyla doğa sevgisi, adil olma, dostluk, sorumluluk, duyarlılık, dayanışma gibi eğitsel değerleri içselleştirmesine olanak sağlamaktadır. Çalışmamızda, Muhammed Hadî Muhammedî’nin İmparator 4. Patates adlı eserinde yer alan eğitsel değerler tespit edilerek, verilecek olan örnekler doğrultusunda bu değerlerin eserde nasıl ele alındığı incelenecektir.

Yayınlanmış

07.06.2023

Sayı

Bölüm

Bildiri