Yayın Olanakları

Makale: Konferansta sunulan bildirilerin tam metinleri, İran Çalışmaları Dergisi (Türkçe ve İngilizce), Nous Academy Journal (Türkçe ve İngilizce) ve The Rest: Journal of Politics and Developments (İngilizce) hakemli akademik dergilerde değerlendirmeye alınabilecektir. Hakem sürecinden başarıyla geçenler ilgili dergilerde yayınlanacaktır.

Editörlü Kitap: Konu bütünlüğü sağlanması halinde, en az on bölümden oluşan editoryal çalışmalar Nous Academy Publishing tarafından e-book olarak basılabilecektir. Editörlü kitap girişim konferans organizatörleri veya katılımcılar tarafından yapılabilecektir.

Konferans Bildiri Kitapçığı: Konferansta sunumu gerçekleştirilen çalışmalar makale veya kitap bölümü kapsamında değerlendirilmemesi halinde, Nous Academy tarafından hazırlanacak olan Özet-Tam Metin Bildiri Kitapçığında yayınlanacaktır.