Davetli Konuşmacılar         Keynote Speakers        سخنرانان افتتاحیه

Kongre için başvurular başladı

Başvuru şartları için tıklayınız...

Önemli Tarihler

Kongre başvuru, ödeme, program tarihleri için tıklayınız...

Kongre Bildiri Kitapçığı-Abstract Book

İndir-Download

Yeni Sayı

I. Uluslararası İran Çalışmaları Kongre Kitabı
Tüm Sayıları Göster

İran, derin tarihi mirası ve köklü devlet geleneğinin yanı sıra, zengin kültürel dokusuyla Ortadoğu’nun merkezi ülkelerinden biridir. Sahip olduğu bu özellikler ve tarihi süreçte geniş bir coğrafyaya yayılmış olması sebebiyle İran, oldukça karmaşık bir sosyal ve siyasi yapı arz etmektedir. Kadim devlet geleneği ve dünya siyasetine etkisi nedeniyle Iran son iki yüzyılda hem büyük güçler mücadelesine sahne olmuş hem de bölgesel politikalarda önemi bir aktör olarak etkin olmuştur. Amerika’nın Irak müdahalesi ve Arap Baharı sonrası bölgesel etkinlik alanını genişleten İran, nükleer teknoloji geliştirme politikasıyla da uluslararası arenada önemli gündem haline gelmiştir.

Sosyal bilimlerin hemen her alanında pek çok kongre düzenlenmişse de İran Çalışmalarına özgülenmiş konferansların sayısı çok azdır. İran Çalışmaları veya İran’a ilişkin sunumlar daha ziyade Ortadoğu kongrelerinde bir fasıl olarak yer almakta ve ancak sınırlı bir alanı kapsamaktadır. Bu anlamıyla İran’ı tarihi, dili, dini, kültürü, ekonomik, askeri ve siyasi yapısı ile bir bütün olarak incelemeyi amaçlayan kongremiz bu boşluğun doldurulması, kalıcı ve istikrarlı bir takvime bağlanması ise elzemdir. Aynı zamanda, objektif bir bakış açısına ve kontrolü/sağlaması yapılabilir bir bilgiye ulaşabilmenin tek yolu akademik araçların üst düzey bir gayret ve kararlılıkla icrasından geçmektedir. İran Çalışmaları Kongresi bu akademik araçlardan biri olmaya çalışacaktır. Bu bağlamda, Kongremiz, akademisyenlerin, lisansüstü öğrencilerin, bağımsız araştırmacıların ve uygulamacıların katılımına açıktır. 

Bu bağlamda, İran merkezli olmak üzere uluslararası bir kongre sersinin ilki, “I. Uluslararası İran Çalışmaları Kongresi” adıyla 15-18 Haziran 2023 tarihinde, İran Çalışmaları Dergisi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/iranian) ve Nous Academy (http://nousacademy.org/)  tarafından online olarak düzenlenecektir.