Kongre Kitabı

Konferansta sunumu gerçekleştirilen çalışmalar makale veya kitap bölümü kapsamında değerlendirilmemesi halinde, Nous Academy tarafından hazırlanacak olan Özet-Tam Metin Bildiri Kitapçığında yayınlanacaktır.