YAPTIRIMLARIN İSLAMİ FİNANS SEKTÖRÜNE ETKİSİ: İRAN ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 22

Yazarlar

  • Ahmet Biçer Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Anahtar Kelimeler:

İran- Yaptırımlar- İslami Finans- Uluslararası ilişkiler

Özet

İran, dünyanın en büyük İslami finans piyasalarından birine ev sahipliği yaparak önemli bir rol üstlenmiştir. Ancak, yaptırımların varlığı, İran'ın İslami finans sektörünün uluslararası alanda daha fazla büyümesini ve gelişmesini engellemektedir. Bu anlamda yaptırımların İran'ın İslami finans sektörünü olumsuz etkilediği gözlemlenmektedir. Bu durum, ülkedeki bankacılık sisteminin modernizasyonu ve finansal yeniliklerin benimsenmesiyle ilgili çabaları da etkileyerek sektöründeki potansiyel büyümeyi sınırlamaktadır.

Çalışmamızda uluslararası yaptırımların İran İslami Finans sektörüne olan etkisi, sektörün mevcut durumu ve yaptırımlara karşı ülke içerisindeki alınan önlemlerden bahsedilerek yaptırımlar sonrası sektörde olası yaşanacaklardan bahsedilmiştir. Bu kapsamda sektörün büyüme ve gelişmesi için yalnızca yaptırımların kaldırılması ve uluslararası iş birliğinin yeterli olmayacağı. Ülkenin bankacılık ve finans sisteminde bir modernizasyonun ve sektör ile ilişkili reformların da gerçekleştirilmesi gerektedir. Bu anlamda sektörün güvenilirliği ve uluslararası tanınırlığı arttırılmalı, teknolojik gelişmeler benimsenmeli ve ekonomik büyümeyi destekleyici politika ve stratejiler geliştirmelidir.

Böylece İran hükümetinin sektöre yönelik politika ve stratejilerinin uluslararası ve yerel düzeyde dengeli bir şekilde geliştirilmesi gerektiği, sektörün güvenilirliğinin arttırılması ve uluslararası iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi seçenekleri ön plana çıkmaktadır. Bu sayede, İran İslami finans sektörü dünya genelinde daha rekabetçi ve etkin bir konuma ulaşabilecek ve ülkenin ekonomik gelişimine önemli bir katkı sağlayabilecektir.

Yayınlanmış

07.06.2023

Sayı

Bölüm

Bildiri