İRAN DEVRİMİ VE ŞİA EKSENİ IŞIĞINDA İRAN SİYASETİNİN ŞEKİLLENMESİ


Özet Görüntüleme: 67

Yazarlar

  • Sibel Ceylan Yiğit Mardin Artuklu Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

İran, Şiilik, Şia ekseni, Ortadoğu.

Özet

ÖZ

Bu araştırma, İran Devrimi’ni referans noktası almış ve devrimin İran siyasetini nasıl şekillendirdiğini açıklamaya çalışmıştır. Bu çalışmanın temel savlarından biri, İran Devrimi’nin Ortadoğu’da Sünni Araplara karşı bir Şii bloğunun oluşmasına neden olduğudur. Bununla beraber İran Devrimi Ortadoğu’da bir Şii kimliğinin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Bu bağlamda İran siyaseti, Devrim ölçütlerinde ele alınarak analizi yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İran, Şiilik, Şia ekseni, Ortadoğu.

Yayınlanmış

07.06.2023

Sayı

Bölüm

Bildiri