BURSA'DA YAŞAYAN İRANLI ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI: NETNOGRAFİK BİR İNCELEME


Özet Görüntüleme: 27

Yazarlar

  • RAMIN ESLAMI RAMCHAHI BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Anahtar Kelimeler:

İranlı öğrenciler, göç, memnuniyet, Türkiye, Netnografi ve Telegram

Özet

BURSA'DA YAŞAYAN İRANLI ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI: NETNOGRAFİK BİR İNCELEME

Özet

Küreselleşmenin en önemli etkilerinden biri, toplumlara sağladığı imkanlar ve kolaylıklar nedeniyle insanların kendi ülkelerinin ve yerel toplulukların koşullarını diğer toplumlarla daha fazla karşılaştırmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra,  hedef ülkedeki ekonomik koşulların daha iyi olması ve hedef ülkedeki düşünsel ve bilimsel yeteneklerinin daha iyi ve daha fazla kullanma imkanı olması, insanların menşe ülkelerinden göç etmesine neden olmaktadır. Şu anda Türkiye, daha fazla sosyal özgürlükler, İran'a göre daha büyük bir ekonomi, yolcu taşımacılığında yakın mesafe ve çeşitli yolculuk seçenekleri, iki ülke arasında birçok kültürel ortaklığın varlığına, uygun iklim ve tarihi ve doğal turistik cazibeler gibi nedenlerle İranlıların Türkiye'ye göç etmesine neden olmuştur. Bu bağlamda mevcut çalışma, Bursa'da ikamet eden İranlı öğrencilerin durumlarını, deneyimlerini ve sorunlarını ağ araştırması (internet etnografisi) ile araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Bursa Öğrencileri Telegram grubunda yer alan Bursa'da yaşayan İranlı öğrenciler incelenmiştir. Veri analizi ve değerlendirmesi sonuçları göre, çoğu sorunun Türkiye'deki yaşamla ilgili olduğunu ve daha az bir kısmının İran ve iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili olduğunu göstermiştir. Türkiye'deki yaşamla ilgili en önemli sorunlar arasında konut ve yurt bulma zorlukları, göç işlemleri ve vatandaşlık işleriyle ilgili sorunları, Bankalarda hesab açma ve döviz transferleri ile ilgili sorunları, İran'ın Türkiye'deki konsolosluğu ve büyükelçiliği ile ilgili sorunları, yeterli eğitim bilgisine sahip olamama ve bununla ilgili sorunlar yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: İranlı öğrenciler, göç, memnuniyet, Türkiye, Netnografi ve Telegram.

Yayınlanmış

07.06.2023

Sayı

Bölüm

Bildiri