Vekil-Sponsor İlişkileri Bağlamında İran’ın Hizbullah ve Hamas İle İlişkisinin Bölgesel Güvenlik Kompleksi Dahilinde Bir Analizi


Özet Görüntüleme: 34

Yazarlar

  • Talha İsmail Duman Sakarya Üniversitesi
  • Furkan Halit Yolcu Sakarya Üniversitesi

Özet

Bölgesel güvenlik kompleksi teorisi, uluslarası yapı içerisinde sistemden daha küçük ancak devletler üstü güvenlik kompleksleri olduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda, bölge çalışmaları devletleri belirli kategorilere koyarak tasnif etmeye çalışmıştır. Her bölgede liderlik mücadelesi veren devletler, bu devletlerin taraftarı olanlar ve insulasyon ülkeleri yer almaktadır. Bu bağlamda, Ortadoğu ve Asya arasında bir insülasyon birimi olan ancak bölge liderliği için de mücadele veren İran’ın Ortadoğu güvenliğinde nasıl bir rol oynadığı incelenecektir. Bu incelemede İran’ın devletler-altı düzeyde vekilleri aracılığı ile rakiplerini nasıl baskı altına aldığı ve bölgedeki ayakizini arttıdığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Temel argüman, istatistiksel verilerle desteklenerek çalışmaya nitel bazı dayanaklar sağlanacaktır. Bu çıkarımlar, teorik bir bağlamda hem bir teori testi vakası hem de yeni varsayım alanları doğurmayı amaçlamaktadır.

Yayınlanmış

07.06.2023

Sayı

Bölüm

Bildiri